Reunions territorials

Les reunions territorials són un lloc d'intercanvi entre professionals al voltant dels temes emblemàtics de la xarxa, com l'optimització terapèutica de persones grans, entre d'altres.

Les reunions faciliten el vincle ciutat-hospital permetent conèixer-se millor entre els diferents professionals sanitaris de diferents procedències amb l'objectiu d'aportar idees brillants.

Les nostres reunions giren al voltant del mateix ordre del dia:

  • Introducció - Presentació dels membres de l'equip referent del territori
  • Presentació de les noticies i actualitats farmacèutiques del territori
  • Estat dels eixos de treball dels projectes OPTIMAGE i REIPO
  • Cas clínic (opcional)
  • Comentaris i debat

Tenen lloc en un centre hospitalari del territori afectat i també són accessibles a distància des de la crisi sanitària. Cada any, programem com a mínim una reunió per territori. Tanmateix els membres de l’equip referent us poden oferir reunions addicionals per debatre amb més regularitat sobre temes específics.

Les reunions APTITUDE-ERPVD

 

L’Equip Régional de Prevenció de l'Envelliment i la Dependència (ERVPD), creat per targeta de missió del 28 de setembre de 2011 (adreçat al professor Bruno Vellas) es va crear al Gérontopôle de Toulouse per desplegar projectes innovadors en el sector geriàtric amb l'acompanyament i el suport financer de l'Agència Regional de Salut.

L’ERVPD es divideix en equips territorials (ETVPD) a cada departament d’Occitània i des del 2018 la xarxa transfronterera APTITUDE ha vingut per enfortir aquests equips als 10 territoris repartits per França (Alta Garona, Arieja, Alts Pirineus, Pirineus Orientals), Andorra i Espanya (Catalunya: Barcelona, ​​Lleida, Girona, Tarragona i Navarra).

Aquests equips tenen els següents objectius prioritaris:

  • millorar l’organització i l’estructuració del sector geriàtric als territoris,
  • difondre i donar suport a totes les accions per prevenir la dependència,
  • facilitar l'accés igualitari a la innovació i la investigació clínica a tots els pacients independentment del lloc on visquin.

Per conèixer les dates de les properes reunions de l'ETVPD o per a qualsevol altre dubte podeu dirigir-vos a:  ERVPD@chu-toulouse.fr